tehnoalat-logo-200

Dijamantne turpije

Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne turpije i dijamantni limovi  
Dijamantne turpije i limovi se korist uspješno svugdje gdje konvencionalne turpije zbog tvrdoće  
materijala kojeg je potrebno obraditi nemaju uspjeha.  
Preporuke za primjenu:  
Napomena:  
Turpijajte sa manje pritiska, posebno na  
ivicama.  
Dijamantne turpije i limovi se koriste i za  
obradu kaljenog čelika. Temperature rada  
su toliko niske da ne dolazi do hemijskog  
trošenja. Zbog toga je moguće koristiti veću  
tvrdoću dijamantnog zrna za duži životni vijek.  
Začepljene dijamantne turpije se mogu  
četkom za turpije čistiti u petroleju ili  
antistatičkim sredstvom za čišćenje  
umjetnog materijala. Alternativno se može  
izvršiti i ultrazvučno čišćenje. Često je  
dovoljno samo iskucavanje turpije.  
Po mogućnošću radite bez masti!  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu  
veličinu zrna.  
Dijamantne zlatarske i graverske turpije  
Dijamantne zlatarske i graverske  
turpije  
DF 3608  
DF 3609  
DF 3610  
DF 3614  
Dijamantne zlatarske i graverske turpije se  
koriste na najmanjim profilima u gradnji alata  
i u preciznoj mehanici. Zbog kovanog dijela  
drške moguće ih je koristiti bez drške. Sa  
veličinama zrna D 25 i D 46 mogu se postići  
najfinji kvaliteti površine.  
DF 3617  
DF 3619  
DF 3621  
PFERDVALUE:  
Profil  
Presjek Ukupna  
Dužina  
obloga  
[mm]  
Veličina zrna  
D 46 D 91  
EAN 4007220  
Oznaka  
D 126  
sa postavom  
dužina  
[mm]  
D 25  
[mm]  
poluokrugla  
Ptičiji jezik  
Baret  
4,2 x 1,5  
3,8 x 1,8  
4 x 1,2  
3
140  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
40 535530  
40 535516  
40 535509  
40 535561  
40 535578  
40 535547  
40 535523  
323625  
254622  
254462  
254493  
254554  
254523  
254592  
254653  
254639  
254479  
254509  
254578  
254530  
254608  
254660  
1
1
1
1
1
1
1
DF 3608 ...  
DF 3609 ...  
DF 3610 ...  
DF 3614 ...  
DF 3617 ...  
DF 3619 ...  
DF 3621 ...  
323632  
323649  
323656  
323663  
323670  
323687  
trokutna  
pljosnasto-tupa  
četverougaona  
okrugla  
4 x 1,2  
2 x 2  
1,8  
Setovi dijamantnih zlatarskih i graverskih turpija  
Setovi dijamantnih zlatarskih i graverskih turpija se isporučuju u praktičnoj nelomljivoj kutiji od  
umjetnog materijala koja alat štiti od oštećenja. Ona je optimalna za čuvanje, npr. u vozilu za alate  
ili radioničkom stolu.  
Sadržaj:  
PFERDVALUE:  
po 1 komad:  
DF 3608 (poluokrugla)  
DF 3614 (trokutna)  
DF 3617 (pljosnasto-tupa)  
DF 3619 (četverougaona)  
DF 3621 (okrugla)  
Veličina zrna  
Oznaka  
D 25  
D 46  
D 91  
D 126  
EAN 4007220  
535639  
323700  
323694  
017364  
1
DF 3090 ...  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne igličaste turpije  
Dijamantne igličaste turpije  
DF 4112  
DF 4112R  
DF 4122  
Dijamantne igličaste turpije se mogu  
univerzalno koristiti u proizvodnji alata.  
Dijamantne igličaste turpije u ekstra tankoj  
izvedbi (S) posebno su pogodne za obradu  
dubokih uskih kontura.  
DF 4132  
DF 4142  
DF 4152  
DF 4162  
DF 4172  
DF 4182  
DF 4192  
Pribor:  
Brzomontažna drška SH 220  
(EAN 4007220806555)  
Držač igličaste turpije NFH 212  
(EAN 4007220669532)  
Držač igličaste turpije NFH 211  
(EAN 4007220267783)  
DF 4102  
Profil  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna  
dužina  
[mm]  
Dužina  
obloga  
[mm]  
Veličina zrna  
D 126  
Oznaka  
D 91  
D 181  
EAN 4007220  
Igličaste turpije posebno tanke (S)  
pljosnasto-tupa  
trokutna  
5,3 x 1,3  
140  
140  
140  
140  
70  
70  
70  
70  
-
-
-
-
806227  
806258  
806289  
806319  
-
-
-
-
1
1
1
1
DF 4112S ...  
DF 4132S ...  
DF 4142S ...  
DF 4162S ...  
2,8  
2,3  
2,8  
četverougaona  
okrugla  
Igličaste turpije  
pljosnasto-tupa  
5,5 x 1,6  
5,5 x 1,6  
140  
140  
70  
70  
016664  
016695  
016671  
016701  
016688  
016718  
1
1
DF 4112 ...  
pljosnasto-tupa sa  
okruglim ivicama  
DF 4112R ...  
pljosnasto-špicasta  
trokutna  
5,5 x 1,6  
3,5  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
140  
70  
70  
70  
70  
70  
70  
70  
70  
70  
016725  
016756  
016787  
016817  
016848  
016879  
016909  
016930  
016633  
016732  
016763  
016794  
016824  
016855  
016886  
016916  
016947  
016640  
016749  
016770  
016800  
016831  
016862  
016893  
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DF 4122 ...  
DF 4132 ...  
DF 4142 ...  
DF 4152 ...  
DF 4162 ...  
DF 4172 ...  
DF 4182 ...  
DF 4192 ...  
DF 4102 ...  
5
četverougaona  
poluokrugla  
okrugla  
2,6 x 2,6  
5,5 x 1,6  
3,2  
Nož  
5 x 1,8  
5 x 2,4  
5 x 2,2  
5 x 2  
Oblik lopate  
Ptičiji jezik  
Baret  
-
-
Setovi dijamantnih igličastih turpija  
Kompleti dijamantnih igličastih turpija se isporučuju u praktičnoj kutiji od umjetnog materijala i  
otpornoj na lomljenje, koja štiti alate od oštećenja. Ona je optimalna za čuvanje, npr. u vozilu za  
alate ili radioničkom stolu.  
Sadržaj DF 4205:  
Sadržaj DF 4211:  
po 1 komad:  
po 1 komad:  
DF 4112 (poljosnato-tupa)  
DF 4132 (trokutna)  
DF 4142 (četvorokutna)  
DF 4152 (poluokrugla)  
DF 4162 (okrugla)  
DF 4112 (poljosnato-tupa)  
DF 4112R  
(pljosnasto-tupa sa zaobljenim ivicama)  
DF 4122 (pljosnasto-špicasta)  
DF 4132 (trokutna)  
DF 4142 (četvorokutna)  
DF 4152 (poluokrugla)  
DF 4162 (okrugla)  
DF 4172 (Nož)  
DF 4182 (Mač)  
DF 4192 (Ptičji jezik)  
DF 4102 (Baret)  
Veličina zrna  
Oznaka  
D 91  
D 126  
D 181  
EAN 4007220  
017371  
017401  
017388  
017418  
017395  
017425  
1
1
DF 4205 ...  
DF 4211 ...  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne povijene turpije  
Dijamantne povijene turpije  
DF 15  
DF 16  
DF 18  
Dijamantne žljebljene turpije se koriste za  
obradu teško pristupačnih mjesta i složenih  
geometrija.  
Dužina prevlake s obje strane turpija iznosi  
25 mm.  
DF 20  
Pribor:  
Držač žljebljenih turpija  
RFH 150  
DF 22  
DF 24  
(EAN 4007220015322)  
DF 914  
DF 918  
Profil  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna  
dužina dužina obloga  
[mm]  
Dvostrana  
Veličina zrna  
D 91 D 126  
EAN 4007220  
017029  
Oznaka  
[mm]  
Ptičiji jezik  
3,2 x 2  
3,7 x 2  
3,1 x 3  
2,5 x 2,5  
3
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
150  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
017036  
017067  
017098  
017128  
017159  
017180  
016978  
017005  
1
1
1
1
1
1
1
1
DF 15 ...  
DF 16 ...  
DF 18 ...  
DF 20 ...  
DF 22 ...  
DF 24 ...  
DF 914 ...  
DF 918 ...  
017050  
017081  
017111  
017142  
017173  
016961  
016992  
pljosnasto-tupa  
četverougaona  
trokutna  
okrugla  
3
pljosnasto-tupa  
3,8 x 1,6  
4 x 2  
Set dijamantnih povijenih turpija  
Komplet dijamantnih žljebljenih turpija se isporučuje u praktičnoj kutiji od umjetnog materijala,  
otpornom na lomljenje, koja štiti alate od oštećenja. Ona je optimalna za čuvanje, npr. u vozilu za  
alate ili radioničkom stolu.  
Sadržaj:  
po 1 komad:  
DF 16 (Ptičiji jezik)  
DF 18 (pljosnasto-špicasta)  
DF 20 (četverougaona)  
DF 22 (trokutna)  
DF 24 (okrugla)  
Veličina zrna  
Oznaka  
D 126  
EAN 4007220  
355381  
1
DF 1624 D 126  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne ručne turpije  
Dijamantne ručne turpije  
DF 2601  
Dijamantne ručne turpije se koriste na temelju  
njihove kovane drške bez dijela na koji ide  
drška.  
DF 2602  
DF 2607  
PFERDVALUE:  
DF 2608  
DF 2610  
Profil  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna  
dužina  
[mm]  
Dužina  
obloga  
[mm]  
Veličina zrna  
D 126 D 181  
EAN 4007220  
Oznaka  
pljosnasto-tupa  
poluokrugla  
trokutna  
10,3 x 2,8  
12,5 x 3,8  
10  
215  
215  
215  
215  
215  
100  
100  
100  
100  
100  
017302  
535455  
535462  
535479  
535486  
535493  
1
1
1
1
1
DF 2601 ...  
DF 2602 ...  
DF 2607 ...  
DF 2608 ...  
DF 2610 ...  
017319  
017326  
017333  
017340  
četverougaona  
okrugla  
5,5 x 5,5  
6,7  
Komplete dijamantnih ručnih turpija  
Kompleti dijamantnih ručnih turpija se isporučuju u praktičnoj kutiji od umjetnog materijala, otpor  
nom na lomljenje, koja štiti alate od oštećenja. Ona je optimalna za čuvanje, npr. u vozilu za alate  
ili radioničkom stolu.  
Sadržaj:  
PFERDVALUE:  
po 1 komad:  
DF 2601 (pljosnasto-tupa)  
DF 2602 (poluokrugla)  
DF 2607 (trokutna)  
DF 2608 (četvorokutna)  
DF 2610 (okrugla)  
5
Veličina zrna  
EAN 4007220  
Oznaka  
D 126  
D 181  
017357  
535585  
1
DF 2627 ...  
Konusne dijamantne turpije  
Konusne dijamantne turpije  
A
B
Konusne dijamantske turpije se u proizvodnji  
alata posebno koriste na uskim, dubokim  
konturama. Zbog kovanog dijela drške moguće  
ih je koristiti bez dijela na koji ide drška.  
B1  
Širina A Debljina B Debljina B1  
Ukupna  
dužina  
[mm]  
Dužina  
obloga  
[mm]  
Veličina zrna  
D 91  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
D 46  
D 126  
EAN 4007220  
4,0  
6,0  
2,0  
2,4  
2,4  
2,5  
0,5  
0,5  
0,5  
0,5  
170  
170  
170  
170  
50  
50  
50  
50  
070635  
070673  
070703  
070734  
070659  
070680  
070710  
070741  
070666  
070697  
070727  
070758  
1
1
1
1
DF-K 170-4-2-0,5 ...  
DF-K 170-6-2,4-0,5 ...  
DF-K 170-8-2,4-0,5 ...  
DF-K 170-10-2,5-0,5 ...  
8,0  
10,0  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne radioničke turpije  
Dijamantne radioničke turpije  
DF 1112/200  
DF 1132/200  
DF 1142/200  
DF 1152/200  
DF 1162/200  
Dijamantne radioničke turpije se između  
ostalog koriste u gradnji velikih alata.  
Granulacija D 251 također odgovara za obradu  
materijala koji su ojačani vlaknima (GFK/CFK).  
Dijamantne radioničke turpije se isporučuju sa  
ergonomski oblikovanom drškom za turpije.  
PFERDVALUE:  
Profil  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna  
dužina  
[mm]  
Dužina  
obloga  
[mm]  
Veličina zrna  
D 151  
Oznaka  
D 126  
D 251  
EAN 4007220  
pljosnasto-tupa  
10 x 3,2  
11,2 x 4,2  
13 x 5  
22,5 x 5,5  
7
100  
125  
150  
200  
100  
200  
200  
100  
200  
200  
85  
110  
135  
180  
85  
255117  
805954  
955888  
805978  
017203  
955895  
017227  
017241  
955901  
017265  
017289  
805961  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DF 1112/100 ...  
DF 1112/125 ...  
DF 1112/150 ...  
DF 1112/200 ...  
DF 1132/100 ...  
DF 1132/200 ...  
DF 1142/200 ...  
DF 1152/100 ...  
DF 1152/200 ...  
DF 1162/200 ...  
255131  
-
255155  
805985  
-
017210  
trokutna  
255179  
-
14  
180  
180  
85  
-
017234  
četverougaona  
7,5 x 7,5  
12 x 4  
22 x 6,5  
8
-
-
poluokrugla-špicasta  
255193  
-
180  
180  
-
-
017272  
-
okrugla  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Fleksibilne dijamantne turpije  
Fleksibilne dijamantne turpije  
Savitljive dijamantne turpije se izvanredno  
prilagođavaju površini koju treba obraditi.  
Zbog svoje savitljivosti se koriste u konveksnim  
i konkavnim konturama sa malim radijusima.  
Preporuke za primjenu:  
Koristiti turpiju samo do radijusa savijanja  
od 15 mm.  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna  
dužina  
[mm]  
Obloga  
Veličina zrna  
D 126  
Oznaka  
D 76  
D 181  
EAN 4007220  
0,5 x 14  
165  
jednostrano  
004920  
004951  
004968  
5
DF-FLEX 14-165 ...  
Dijamantni limovi  
Dijamantni limovi  
Dijamantni limovi su izuzetno pogodni za  
obradu većih površina. Konveksne i konkavne  
konture se mogu obraditi uz mali utrošak  
snage.  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna dužina  
[mm]  
Obloga  
Veličina zrna  
Oznaka  
D 64  
D 126  
EAN 4007220  
5
0,7 x 30  
1,3 x 35  
170  
350  
kompletno  
kompletno  
806371  
955918  
955925  
806388  
1
1
DBL 30-0,7-170 ...  
DBL 35-1,3-350 ...  
Dijamantni i CBN alati galvansko vezivo  
Dijamantne turpije za ručne uređaje za turpijanje  
Dijamantne turpije za ručne  
uređaje za turpijanje  
Dijamantne turpije za ručne uređaje za  
turpijanje su pogodne za mašinsku i ručnu  
primjenu.  
DF 5301–5309  
DF 5310–5314  
DF 5390–5392  
DF 5331–5347  
DF 5352–5362  
DF 5380–5382  
Promjer drške dijamantnih turpija iznosi 3 mm.  
Pribor:  
Pneumatski uređaj za turpijanje  
PFGA 07/220 (EAN 4007220657638):  
Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje pronaći ćete u 9. dijelu kataloga.  
DF 5316  
DF 5365–5375  
DF 0103, DF 0106  
Profil  
Presjek  
sa postavom  
[mm]  
Ukupna Dužina obloga  
Obloga Veličina zrna  
Oznaka  
dužina  
[mm]  
D 126  
[mm]  
EAN 4007220  
pljosnasto-tupa  
2 x 1  
3 x 1  
4 x 1  
5 x 2  
5 x 2  
2 x 1  
3 x 1  
4 x 1  
5 x 2  
5 x 2  
0,5 x 4  
1,5 x 1,5  
3 x 3  
4 x 4  
1
50  
50  
50  
50  
60  
50  
50  
50  
50  
60  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
60  
60  
60  
50  
50  
60  
60  
50  
50  
50  
60  
60  
50  
50  
55  
55  
73  
15  
15  
15  
15  
25  
15  
15  
15  
15  
25  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
25  
25  
25  
15  
15  
25  
25  
15  
15  
12  
25  
25  
15  
15  
16  
16  
16  
jednostrano  
jednostrano  
jednostrano  
jednostrano  
jednostrano  
dvostrano  
256718  
256749  
256817  
256848  
256879  
256909  
256930  
256961  
256992  
257029  
257050  
257296  
257326  
257357  
257418  
257449  
257470  
257500  
257531  
257562  
257593  
257173  
257203  
257234  
257265  
257623  
257654  
257685  
257715  
257746  
257777  
257807  
665862  
665879  
665886  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DF 5301 D 126  
DF 5303 D 126  
DF 5305 D 126  
DF 5307 D 126  
DF 5309 D 126  
DF 5310 D 126  
DF 5311 D 126  
DF 5312 D 126  
DF 5313 D 126  
DF 5314 D 126  
DF 5316 D 126  
DF 5390 D 126  
DF 5391 D 126  
DF 5392 D 126  
DF 5331 D 126  
DF 5335 D 126  
DF 5339 D 126  
DF 5345 D 126  
DF 5337 D 126  
DF 5343 D 126  
DF 5347 D 126  
DF 5365 D 126  
DF 5367 D 126  
DF 5371 D 126  
DF 5375 D 126  
DF 5352 D 126  
DF 5356 D 126  
DF 5360 D 126  
DF 5358 D 126  
DF 5362 D 126  
DF 5380 D 126  
DF 5382 D 126  
DF 0103 D 126  
DF 0106/55 D 126  
DF 0106/73 D 126  
dvostrano  
dvostrano  
dvostrano  
dvostrano  
Čeone strane  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
kompletno  
četverougaona  
okrugla  
2
3
4
2
3
4
trokutna  
2
3,5  
3,5  
4,5  
Ptičiji jezik  
2 x 1  
3,5 x 2  
6 x 3  
3,5 x 2  
6 x 3  
1 x 4  
2 x 6  
3,3 x 1  
6,3 x 1  
6,3 x 1  
Nož  
pljosnato-konusni  

Zatražite ponudu: