tehnoalat-logo-200

Poliflex alati

Poliflex alati  
Vezivo PUR  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom PUR se izrađuju sa zelenim silicij-karbidom (SiC). Vezivo  
PUR je vrlo mekano vezivo, koje je dostupno u dva stepena tvrdoće (PUR-W, PUR-MH). Ono je  
homogeno prožeto brusnim zrnom.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Hladno, vrlo meko brušenje uslijed otvorene  
strukture i elastičnog veziva.  
Postizanje fine, mat brušene površine.  
Sigurnosne upute:  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbijednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Brusno sredstvo:  
Silicij-karbid SiC  
Dužina stezanja drške mora da iznosi  
najmanje 10 mm.  
Preporuke za primjenu:  
Zavisno od svrhe primjene profilirati s  
dijamantom za ravnanje ili sa keramičkim  
kamanovima za profiliranje pri malom broju  
obrtaja. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje alata za ravnjanje pronaći ćete u  
3. dijelu kataloga.  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 10–15 m/s.  
Poliflex brusni čepovi za fino brušenje PF ZY PUR  
Sd  
D
Brusni čep u cilindričnom obliku za fino brušenje manjih površina.  
T
L2  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D
[mm]  
T
Sd  
[mm]  
L2  
[mm]  
Veličina zrna  
150  
Prep. broj  
okretaja dopušt. broj  
okretaja  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
80  
220  
EAN 4007220  
ø drške 3 mm PUR-W  
12  
ø drške 6 mm PUR-W  
8
3
30 535004 535028  
-
24.000  
35.800  
10  
PF ZY 0812/3 CN ... PUR-W  
10  
15  
20  
25  
25  
30  
30  
30  
6
6
6
6
40 535042 535073  
40 535141 535165  
40 535233 535257  
40 297841 297865  
-
-
-
-
19.000  
12.500  
9.500  
28.600  
19.000  
14.300  
11.400  
10  
10  
10  
10  
PF ZY 1025/6 CN ... PUR-W  
PF ZY 1530/6 CN ... PUR-W  
PF ZY 2030/6 CN ... PUR-W  
PF ZY 2530/6 CN ... PUR-W  
7.500  
ø drške 3 mm PUR-MH  
12  
ø drške 6 mm PUR-MH  
8
3
30  
40  
-
-
535011 535035  
535059 535080  
24.000  
35.800  
10  
PF ZY 0812/3 CN ... PUR-MH  
10  
15  
20  
32  
25  
30  
30  
32  
6
6
6
6
19.000  
12.500  
9.500  
28.600  
19.000  
14.300  
8.900  
10  
10  
10  
5
PF ZY 1025/6 CN ... PUR-MH  
PF ZY 1530/6 CN ... PUR-MH  
PF ZY 2030/6 CN ... PUR-MH  
PF ZY 3232/6 CN ... PUR-MH  
40 535134 535158 535172  
40 535325 535240  
40 535288 535295  
-
-
6.000  Poliflex alati  
Vezivo PU-STRUC  
Poliflex alati za strukturiranje sa vezivom PU-STRUC izrađuju se sa sivim silicij-karbidom. Izvanredno  
su pogodni za obradu dijelova od nehrđajućeg čelika (INOX). Vezivo PU-STRUC je homogeno  
prožeto velikim udjelom brusnog zrna.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Optimalno prilagođavanje konturama uslijed  
visoke savitljivosti.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Hladno, meko brušenje uslijed otvorene  
strukture i elastičnog veziva.  
Brza i efikasna dorada neispravnih mjesta i  
prijelaza poravnjatim linijskim mustrama.  
Sigurnosne upute:  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Dužina stezanja drške mora da iznosi  
najmanje 10 mm.  
Brusno sredstvo:  
Silicij-karbid SiC  
Preporuke za primjenu:  
Zavisno od svrhe primjene profilirati s dijaman-  
tom za ravnanje ili sa keramičkim kamanovima  
za profiliranje pri malom broju obrtaja. Detaljne  
informacije i podatke za naručivanje alata za  
ravnanje pronaći ćete u 3. dijelu kataloga.  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 5–10 m/s.  
4
Poliflex brusni čepovi za strukturiranje PF ZY PU-STRUC  
D
D
Sd  
Brusni čep u cilindričnom obliku za strukturiranje malih do srednje velikih površina.  
T
L2  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
Sd  
T
L2  
D
[mm]  
T
Sd  
[mm]  
L2  
EAN  
Prep. broj okretaja  
Maks.  
dopušt. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm]  
[mm] 4007220  
ø drške 6 mm  
20  
30  
30  
32  
6
6
6
40  
40  
40  
752029  
752036  
752043  
4.750–9.550  
3.800–7.600  
3.000–6.000  
14.000  
11.500  
9.000  
10  
10  
5
PF ZY 2030/6 CU 16 PU-STRUC  
PF ZY 2530/6 CU 16 PU-STRUC  
PF ZY 3232/6 CU 16 PU-STRUC  
25  
32  
ø drške 8 mm  
100  
30  
8
40  
752074  
1.000–1.900  
2.800  
1
PF ZY 10030/8 CU 16 PU-STRUC  
Poliflex brusni čepovi za strukturiranje PF WR PU-STRUC  
Brusni čep u obliku okruglog valjka za strukturiranje manjih površina, prijelaza i unutrašnjih  
radijusa.  
Sd  
D
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon fleksibilnog vratila, ravna brusilica  
T
L2  
D
[mm]  
T
Sd  
[mm]  
L2  
EAN  
Prep. broj okretaja  
Maks.  
dopušt. broj  
okretaja  
Oznaka  
[mm]  
[mm] 4007220  
30  
40  
50  
45  
45  
45  
8
8
8
40  
40  
40  
752081  
752104  
752111  
3.150–6.350  
2.350–4.750  
1.900–3.800  
9.500  
7.000  
5.700  
5
5
5
PF WR 3045/8 CU 16 PU-STRUC  
PF WR 4045/8 CU 16 PU-STRUC  
PF WR 5045/8 CU 16 PU-STRUC  Poliflex alati  
Vezivo GR/GHR  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom GR se izrađuju sa plemenitim korundom roza boje.  
Vezivo GR je mekano vezivo na bazi elastomera. Pogodno za primjenu na površinama.  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom GHR se izrađuju sa mješavinom brusnog zrna, koja se  
sastoji od plemenitog korunda i silicij-karbida (SiC). Vezivo GR je također mekše ali stabilno vezivo  
na bazi elastomera. Pogodno za primjenu na ivicama.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Postizanje fine, sjajne brušene površine.  
GR: Meko brušenje uslijed mekog,  
elastičnog veziva.  
GHR: Mekano brušenje uz duži vijek  
trajanja.  
Zavisno od svrhe primjene profilirati s  
dijamantom za ravnanje ili sa keramičkim  
kamanovima za profiliranje pri malom broju  
obrtaja. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje alata za ravnanje pronaći ćete u  
3. dijelu kataloga.  
GR: Za najbolji učinak koristiti pri  
preporučenoj brzini rezanja od 10–12 m/s.  
GHR: Za najbolji učinak koristiti pri  
preporučenoj brzini rezanja od 20-25 m/s.  
Brusno sredstvo:  
Bijeli plemeniti korund AW  
Silicij-karbid SiC  
Zadaci obrade:  
Napomene o naručivanju:  
Postepeno fino brušenje  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
4
Sigurnosne upute:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Dužina stezanja drške mora da iznosi  
najmanje 10 mm.  
Poliflex brusni čepovi za fino brušenje PF ZY GR/GHR  
Brusni čep u cilindričnom obliku za fino brušenje manjih površina.  
Napomene o naručivanju:  
D
Sd  
T
L2  
Poliflex čepovi za fino brušenje sa veličinom  
zrna 400 se proizvodi od AW bijelog  
plemenitog korunda.  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D
T
Sd  
L2  
Veličina zrna  
120  
Prep. broj  
okretaja  
Maks.  
dopušt.  
broj  
Oznaka  
[mm] [mm] [mm] [mm]  
46  
80  
220  
400  
EAN 4007220  
okretaja  
ø drške 3 mm GR  
4
6
8
8
10  
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
144800  
144824  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.500  
32.000  
24.000  
24.000  
19.000  
19.000  
19.000  
16.000  
16.000  
16.000  
71.600  
47.700  
35.800  
35.800  
28.600  
28.600  
28.600  
23.800  
23.800  
23.800  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
PF ZY 0408/3 AR ... GR  
PF ZY 0610/3 AR ... GR  
PF ZY 0808/3 AR ... GR  
PF ZY 0812/3 AR ... GR  
PF ZY 1006/3 AR ... GR  
PF ZY 1010/3 AR ... GR  
PF ZY 1015/3 AR ... GR  
PF ZY 1208/3 AR ... GR  
PF ZY 1212/3 AR ... GR  
PF ZY 1220/3 AR ... GR  
144848 144855  
144886 144893  
12  
6
10  
12  
145838  
-
10  
15  
8
144947 144954  
145036 145043  
145883  
145203  
145265  
-
-
-
12  
20  
ø drške 6 mm GR  
10  
10  
15  
25  
6
6
6
40  
40  
40  
-
-
-
-
-
144992  
-
-
-
-
19.000  
19.000  
19.000  
28.600  
28.600  
28.600  
10  
10  
10  
PF ZY 1010/6 AR ... GR  
PF ZY 1015/6 AR ... GR  
PF ZY 1025/6 AR ... GR  
Nastavak na sljedećoj stranici  
145081 145098  
533925 145128 145135  Poliflex alati  
Vezivo LR/LHR  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom LR se izrađuju sa bijelim plemenitim korundom. Vezivo LR  
je tvrdo, stabilno vezivo. Pogodno za primjenu na površinama.  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom LHR se izrađuju sa mješavinom brusnog zrna, koja se  
sastoji od bijelog plemenitog korunda i dijelom od zelenog silicij-karbida. Vezivo LHR je tvrdo,  
stabilno vezivo. Pogodno za primjenu na ivicama.  
Prednosti:  
Preporuke za primjenu:  
Postizanje fine, sjajne brušene površine.  
Visoka ekonomičnost uslijed dobrog visokog  
učinka brušenja i vijeka trajanja.  
Zavisno od svrhe primjene profilirati s  
dijamantom za ravnanje ili sa keramičkim  
kamanovima za profiliranje pri malom broju  
obrtaja. Detaljne informacije i podatke za  
naručivanje alata za ravnanje pronaći ćete u  
3. dijelu kataloga.  
LR: Za najbolji učinak koristiti pri  
preporučenoj brzini rezanja od 15–20 m/s.  
LHR: Za najbolji učinak koristiti pri  
preporučenoj brzini rezanja od 30–40 m/s.  
Brusno sredstvo:  
Korund A  
Silicij-karbid SiC  
Zadaci obrade:  
Postepeno fino brušenje  
Napomene o naručivanju:  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kom pletan naziv.  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Sigurnosne upute:  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbijednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Dužina stezanja drške mora da iznosi  
najmanje 10 mm.  
Poliflex brusni čepovi za fino brušenje PF ZY LR/LHR  
Brusni čep u cilindričnom obliku za fino brušenje manjih površina.  
Napomene o naručivanju:  
D
Sd  
T
L2  
Poliflex čepovi za fino brušenje LHR sa  
veličinom zrna 60 se proizvodi od mješavine  
brusnog sredstva AWCN bijelog plemenitog  
korunda i zelenog silicij-karbida.  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
D
[mm]  
T
Sd  
[mm]  
L2  
[mm]  
Veličina zrna  
120 220  
EAN 4007220  
Prep. broj  
okretaja dopušt. broj  
okretaja  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
60  
400  
ø drške 3 mm LR  
4
6
8
8
10  
8
3
3
3
3
3
3
3
3
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
-
-
-
-
-
-
-
-
144817  
144831  
144862  
-
-
-
533697  
95.000  
64.000  
47.500  
47.500  
38.000  
38.000  
32.000  
32.000  
143.200  
95.400  
71.600  
71.600  
57.200  
57.200  
47.700  
47.700  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
PF ZY 0408/3 AW ... LR  
PF ZY 0610/3 AW ... LR  
PF ZY 0808/3 AW ... LR  
PF ZY 0812/3 AW ... LR  
PF ZY 1010/3 AW ... LR  
PF ZY 1015/3 AW ... LR  
PF ZY 1212/3 AW ... LR  
PF ZY 1220/3 AW ... LR  
-
-
12  
10  
15  
12  
20  
144909 144916 533758  
10  
12  
144961 144978  
-
-
-
-
145050  
145210  
145272  
-
-
-
ø drške 6 mm LR  
10  
10  
15  
25  
12  
20  
15  
25  
6
6
6
6
6
6
6
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
-
-
-
-
-
-
-
145012  
145104  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38.000  
38.000  
38.000  
32.000  
32.000  
25.500  
25.500  
57.200  
57.200  
57.200  
47.700  
47.700  
38.100  
38.100  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
PF ZY 1010/6 AW ... LR  
PF ZY 1015/6 AW ... LR  
PF ZY 1025/6 AW ... LR  
PF ZY 1212/6 AW ... LR  
PF ZY 1220/6 AW ... LR  
PF ZY 1515/6 AW ... LR  
PF ZY 1525/6 AW ... LR  
Nastavak na sljedećoj stranici  
145142 145159  
12  
15  
145258  
145319  
145395  
145449  
-
-
-
-Poliflex alati  
Vezivo TX  
Poliflex alati za fino brušenje sa vezivom TX se izrađuju sa normalnim korundom. Ulošci od tekstil-  
ne tkanine vezivo TX čine veoma tvrdim stabilnim vezivom. Pogodno za primjenu na ivicama.  
Prednosti:  
Napomene o naručivanju:  
Postizanje fine, mat brušene površine.  
Visoka ekonomičnost uslijed dobrog visokog  
učinka brušenja i vijeka trajanja.  
Kod narudžbe molimo navesti EAN ili  
kompletan naziv.  
Sigurnosne upute:  
Brusno sredstvo:  
Navedeni maksimalno dopušteni broj obrtaja  
iz bezbednosnih se razloga nikad ne smije  
prekoračiti.  
Korund A  
Dužina stezanja drške mora da iznosi  
najmanje 10 mm.  
Zadaci obrade:  
Postepeno fino brušenje  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Preporuke za primjenu:  
Zavisno od svrhe primjene profilirati s dijaman-  
tom za ravnanje ili sa keramičkim kamanovima  
za profiliranje pri malom broju obrtaja. Detaljne  
informacije i podatke za naručivanje alata za  
ravnanje pronaći ćete u 3. dijelu kataloga.  
Za najbolji učinak koristiti pri preporučenoj  
brzini rezanja od 20–30 m/s.  
Dimenzije 19 x 2,5 mm idealne su za  
brušenje šina sjedišta (Tracks).  
Poliflex brusni čepovi za fino brušenje PF ZY TX  
D
Sd  
Brusni čep u cilindričnom obliku za fino brušenje manjih površina.  
T
L2  
Preporuke za primjenu:  
Napomene o naručivanju:  
Molimo nazivu dodati željenu veličinu zrna.  
Dimenzije 19 x 2,5 mm su specijalno  
koncipirane za čišćenje i brušenje proreza.  
Šine za pričvršćivanje sedišta (tračnice)  
u linijskim avionima mogu da se očiste i  
oslobode korozije.  
D
T
Sd  
L2  
Veličina zrna  
Prep. broj  
Maks.  
Oznaka  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
okretaja dopušt. broj  
okretaja  
80  
120  
EAN 4007220  
ø drške 3 mm  
6
10  
12  
3
3
30 298060  
298077  
298091  
63.000  
47.500  
95.400  
71.600  
10  
10  
PF ZY 0610/3 AN ... TX  
PF ZY 0812/3 AN ... TX  
8
30 298084  
ø drške 6 mm  
10  
16  
19  
20  
25  
25  
32  
2,5  
32  
32  
6
6
6
6
6
40 297780  
40 297919  
40 067857  
40 297957  
40 297988  
297889  
297940  
-
38.000  
24.000  
20.000  
19.000  
15.000  
57.200  
35.800  
30.100  
28.600  
22.900  
10  
10  
10  
10  
10  
PF ZY 1025/6 AN ... TX  
PF ZY 1632/6 AN ... TX  
PF ZY 192,5 6 AN ... TX  
PF ZY 2032/6 AN ... TX  
PF ZY 2532/6 AN ... TX  
297964  
297995  


Zatražite ponudu: