tehnoalat-logo-200

PLAST, FVK i FVKS za GFK/CFK

TM roto glodala za primjene visokog učinka  
Ozubljenja PLAST, FVK i FVKS za GFK/CFK  
Tvrdometalna roto glodala PLAST, FVK i FVKS odgovaraju za obrubljavanje i obodno glodanje  
širokog spektra umjetnih materijala koji su ojačani vlaknima GFK i CFK.  
Zadaci obrade:  
Obrubljivanje  
Roto glodala sa oštricom burgije (BS) ili sa vrhom centrirne burgije (ZBS) omogućavaju kombino-  
vane radove bušenja i glodanja. Glodala sa čeonim sječivom (STS) omogućavaju bušenje rupa bez  
srha. Verzija sa ravnim čeonim sječivom (FSTS) koristi se za glodanje žlijebova i džepova. Verzije  
STS i FSTS su pogodne isključivo za primjenu strojeva i robota. Posebna geometrija ozubljenja  
omogućava visoke brzine pomaka zbog manjih snaga rezanja pri istovremenom mirnom ponaša-  
nju pri glodanju.  
Glodanje kontura  
Skidanje srha  
Glodanje žlijebova i džepova (sa FSTS)  
Bušenje slijepih rupa (sa FSTS)  
Bušenje bez srha (sa STS)  
Glodanje  
Stvaranje prodora  
Preporuke za primjenu:  
Izvedba sa oštricom burgije (BS) posebno  
odgovara za korištenje na mašinama i  
robotima, dok se izvedba sa centrirnim  
vrhom burgije (ZBS) koristi za ručnu  
primjenu. Ona omogućuje bušenje pri skoro  
svim uslovimapovršine.  
Verzije sa čeonim sječivom (STS) i ravnim  
čeonim sječivom (FSTS) su pogodne  
isključivo za primjenu strojeva i robota.  
U načelu odaberite promjer glodala veći  
od debljine materijala koji treba da se  
obradi, kako bi se izbjegli udari i lupanje sa  
opasnošću lomljenja alata i oštećenja alata.  
Povećajte broj okretaja ukoliko alat naginje  
k udaranju.  
Smanjite broj okretaja i kontaktni pritisak po  
potrebi kada dolazi do taljenja.  
Po mogućnošću primijenite alate na  
jakim pogonima sa elastično uležištenim  
vretenom, da biste izbjegli vibracije.  
Za ekonomičnu primjenu glodala se radi  
u gornjem opsegu broja obrtaja/brzine  
rezanja.  
Preporučena snaga za pogone alata:  
- ø drške od 3 mm: 75 do 300 W  
- ø drške od 6 mm: od 300 W  
Vodite računa o preporučenim brojevima  
obrtaja.  
Odgovarajući pogoni za alat:  
Pogon savitljivog vratila  
Ravna brusilica  
Robot  
Mašine za alate  
Ozubljenje PLAST  
Prednosti:  
PFERDVALUE:  
Posebno pogodno za GFK i CFK  
manje/jednako 40 % udjela vlakana.  
Specijalno ozubljenje slično PKD glodalima  
minimizira delaminaciju i iščehavanje.  
Posebno pogodno za korištenje na  
strojevima i robotima.  
PFERDERGONOMICS preporučuje glodala  
sa ozubljenjem PLAST kao inovativno rješenje  
za alate radi udobnog rada sa znatno  
smanjenim vibracijama i manje buke.  
Glodala od tvrdog metala sa ozubljenjem  
PLAST se mogu koristiti posebno na manje  
tvrdim, staklenim i ugljenim vlaknima  
ojačanim, duroplastičnim materijalima  
(GFK i CFK manje/jednako 40% udjela  
vlakana) i vlaknima ojačanim termoplastičnim  
materijalima. Ozubljenje (slično PKD glodalima)  
smanjuje delaminaciju i iščehavanje.  
Vrlo slabe sile rezanja.  
Velike brzine pomaka.  
PFERDEFFICIENCY preporučuje glodala sa  
ozubljenjem PLAST za dug rad koji proizvodi  
malo zamora i štedi resurse, te daje savršene  
rezultate za najkraće vrijeme.  
Obradive sirovine:  
Umjetni materijali  
Umjetni materijali ojačani vlaknima  
(GFK/CFK) s udjelom vlakana  
manje/jednako 40 %  
Termoplastični umjetni materijali  
Ozubljenje FVK  
Ozubljenje FVKS  
Prednosti:  
Posebno pogodno za GFK i CFK i sa  
veće 40% udjela vlakana.  
Ozubljenje FVKS proizvodi glatke ivice  
rezanja i odlikuje se mirnim ponašanjem  
priglodanju.  
Glodala od tvrdog metala sa ozubljenjima FVK i FVKS se mogu univerzalno koristiti na tvrdim,  
staklenim i ugljenim vlaknima ojačanim duroplastičnim materijalima. Ozubljenje FVK odgovara  
zbog visoke centričnosti za alatne mašine i ručno korištenje. Odlikuje se po mirnom ponašanju pri  
glodanju te stvara glatku ivicu rezanja. Ozubljenje FVKS je pogodno i za primjenu na strojevima i  
robotima sa velikim pomacima.  
Obradive sirovine:  
Umjetni materijali  
Umjetni materijali ojačani vlaknima  
(GFK/CFK), udio vlakana veće 40 %  


Zatražite ponudu: